Idea „drugiego” w koncepcji Emanuela Levinasa

5/5 - (9 votes)

SPIS TREŚCI

Wstęp
I. Życie i dzieło Emmanuela Levinasa
II. Idea Boga, a problem „Innego” w koncepcji Levinasa
1. Obecność Boga w filozofii
2. Transcendencja i zło, a problem „Innego”
III. Idea sensu życia, a problem „Innego”
1. Samowiedza, a problem „Innego”
2. Bliskość „Innego” a sens życia
3. „Inny”, a sumienie
Zakończenie
Bibliografia

WSTĘP

W wstępie mojej pracy chciałabym przybliżyć postać i filozofię Emmanuela Levinasa. Przemyślenia Levinasa wywarły ogromny wpływ na współczesną filozofię. Natomiast na osobowość filozofa wywarło ogromny wpływ żydowskie pochodzenie i cała historia jego narodu. Jego pierwszą książką, jaką przeczytał w swym życiu była „Biblia”, która wywarła ogromne piętno na jego psychice i postrzeganiu otaczającego świata. Wpływ tego dzieła jest zauważalny w całej jego twórczości. W swoich dziełach porusza takie problemy jak życie i egzystencja jednostki ludzkiej. Jednym z celów jego filozofii jest dotarcie do źródłowego doświadczenia, którym jest uznanie drugiego człowieka jako innego.

Także odkrycie w twarzy drugiego człowieka śladu Nieskończoności jest równoznaczne do odpowiedzialności za drugiego człowieka. Bardzo dużą wagę przywiązuje on do przykazania nie zabijaj i do wartości ludzkiego życia. Swoją filozofię opiera na własnych doświadczeniach związanych z przeżyciem dwóch wojen światowych. Dostrzegł w ludziach bestie, które zabiją drugiego człowieka z zimną krwią. Polemizuje na temat doświadczania i doświadczenia i wpływu na ludzi pewnych wydarzeń. Levinas w swojej filozofii próbuje przybliżyć największe wartości, jakimi powinien kierować się każdy człowiek w swoim życiu, jak i w stosunku do bliźniego. Ma on ogromny szacunek do życia ludzkiego.

W pierwszym rozdziale opisuję życie i dzieło, czyli jest to wprowadzenie do filozofii Levinasa.

Drugi rozdział poświęcony jest min. obecności Boga w filozofii, złu i problemom innego.

W trzecim rozdziale poruszam aspekt związany z sensem życia, a bliskością i problemami innego.

Mam nadzieję, iż po przeczytaniu poniższej pracy przybliżę państwu osobę Emmanuela Levinasa i jego spojrzenia na otaczający go współczesny świat.

Liczba stron 43
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002

Dodaj komentarz