Dzisiejszy kryzys przyszłości

5/5 - (6 votes)

Dzisiejszy kryzys przyszłości wyraża się przede wszystkim w niezdolności ideologii do zachowania tej podwójnej twarzy w sposób wzbudzający uznanie, gdyż ich prognozy lub mniej czy bardziej wymyślne symulacje proponują nam tylko scenariusze, z których żaden nie jest szczególnie rozweselający. Nie znaczy to, że ideologie umarły; pogrzeby, na które już niejednokrotnie zapraszano publiczność, musiały być odwołane z braku nieboszczyka. Ale władza ideologii czerpie teraz swą siłę w dużej mierze z rutyny, często nawet ze strachu, a zarazem wszędzie ustępuje po trosze pola religii, która znowu stała się ofensywna, jak gdyby przez nawrót do przeszłości próbowano uspokoić trwogę, jaką budzi przyszłość.

Nic w tym dziwnego; wszystkie instytucje, których przeglądu dokonałam, ponieważ ucieleśniają bardziej niż inne przyszłościowe nastawienie naszego świata, wydają się w rzeczy samej przeżywać okres poważnego rozchwiania; lekarstwa, które miały je uzdrowić, są, jak dotąd, nieskuteczne. Inflacja zmniejsza stopniowo siłę nabywczą pieniądza i wprowadza niepewność w stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami, w mechanizmy kredytu i wymianę międzynarodową. Inflacja innej natury zmniejsza wartość dyplomów szkół wyższych, co podaje w wątpliwość cały system nauczania, gdyż rujnuje odpowiedzialność, jaka istniała między zaliczonymi sprawdzianami a uzyskanymi sprawnościami.

Bezrobocie osiągnie rozmiary coraz bardziej tragiczne; są wprawdzie kraje, w których nie występuje, ale za cenę biedy i ucisku. Zarządzanie ubezpieczeniami społecznymi i funduszami emerytalnymi stwarza wyjątkowo poważne problemy, które prawdopodobnie będą coraz ostrzejsze z powodu starzenia się społeczeństw. Wszystkie te fakty opisywane po tysiąc razy, choć ich głębokie pokrewieństwo nie było dostatecznie podkreślane, skłaniają do uznania obecnego kryzysu za coś więcej niż zwykłe zakłócenie w funkcjonowaniu gospodarki. Albowiem wszędzie, gdzie uderza, a uderza wszędzie, upośledza w pierwszym rzędzie państwo w jego roli gwaranta przyszłości.

Istnieje wiele różnych zagrożeń, z jakimi ludzkość może się zmierzyć w przyszłości. Oto kilka przykładów:

  • Zmiany klimatyczne: Wzrost emisji gazów cieplarnianych, spowodowany przez działalność człowieka, prowadzi do zmian klimatu na całym świecie, takich jak wzrost temperatury, susze i powodzie. Może to mieć poważne konsekwencje dla ludzi, zwierząt i środowiska.
  • Zanieczyszczenie: Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby jest poważnym problemem, który może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Brak dostępu do czystej wody: Dla wielu ludzi na świecie dostęp do czystej wody jest ograniczony, co może prowadzić do chorób i braku możliwości rozwoju.
  • Pandemie: Koronawirus COVID-19 pokazał, jak szybko może się rozprzestrzenić choroba zakaźna i jak duże mogą być jej konsekwencje dla ludzi i gospodarki. W przyszłości mogą pojawić się inne pandemie, które będą wymagać szybkiej reakcji i zarządzania.
  • Wojny i konflikty: Wojny i konflikty zbrojne są nadal powszechne w wielu częściach świata i mogą prowadzić do cierpienia i zniszczenia dla ludzi i środowiska.

To tylko kilka przykładów zagrożeń, z jakimi ludzkość może się zmierzyć w przyszłości. Oczywiście istnieje wiele innych problemów i wyzwań, z którymi będziemy musieli sobie poradzić.

Dodaj komentarz