Dzieje ludzkości – krótkie wprowadzenie

5/5 - (2 votes)

Wstęp

Dzieje ludzkości obejmują długą i złożoną historię rozwoju Homo sapiens od czasów prehistorycznych po współczesność. W ciągu tysiącleci ludzie ewoluowali, tworząc różnorodne kultury, religie i społeczeństwa, które wpłynęły na kształtowanie naszego świata. Niniejszy esej przedstawi krótkie wprowadzenie do dziejów ludzkości, skupiając się na kluczowych okresach i wydarzeniach, które wpłynęły na rozwój naszego gatunku i umożliwiły nam osiągnięcie obecnego poziomu zaawansowania.

Według najczęściej spotykanej interpretacji, dzieje ludzkości przedstawiane są jako trzy wielkie okresy historyczne:

 • okres przedcywilizacyjny – pierwotna gospodarka zbieracko-łowiecka, zakończony ok. 2700 r. p.n.e.;
 • okres cywilizacji rolniczych – powstanie i upowszechnienie się rolnictwa, 2700 r. p.n.e. – 1800 r. n.e.;
 • okres cywilizacji postindustrialnej – zapoczątkowany w drugiej połowie XX wieku.

Przejście z jednego okresu cywilizacyjnego do drugiego poprzedzone było zasadniczymi zmianami sposobów gospodarowania, zwane rewolucjami przemysłowymi, które to rewolucje stanowiły punkt zwrotny w dziejach ludzkości i były kolejnymi szczeblami rozwoju cywilizacji:

 • pierwsza rewolucja przemysłowa – neolityczna jest związana ze zdobyciem umiejętności uprawy roślin, udomowieniem zwierząt oraz pierwszymi wynalazkami w zakresie narzędzi rolniczych;
 • druga rewolucja przemysłowa – nowożytna (1800-1950/2000r.) związana jest z powstawaniem i rozwojem przemysłu, mechanizacja pracy oraz pojawieniem się nowych sposobów komunikowania się i transportu.[1]

Obecna cywilizacja, zwana cywilizacją postindustrialną czerpie z osiągnięć nowożytnej rewolucji przemysłowej.

 1. Prehistoria i rozwój Homo sapiens

Prehistoria obejmuje okres od powstania pierwszych hominidów około 7 milionów lat temu do wynalezienia pisma około 5000 lat temu. W ciągu tego czasu, ludzkość przeszła długą drogę ewolucji, prowadząc do powstania Homo sapiens około 300 000 lat temu. W trakcie prehistorii, ludzie zaczęli wykorzystywać narzędzia, tworzyć sztukę i rozwijać pierwsze formy społeczne, takie jak plemiona czy rodziny.

 1. Rewolucja neolityczna

Rewolucja neolityczna, która miała miejsce około 12 000 lat temu, była przełomowym wydarzeniem w dziejach ludzkości. W tym czasie ludzie zaczęli przechodzić z koczowniczego trybu życia na osiadły, wynajdując rolnictwo i hodowlę zwierząt. Powstały pierwsze osady, a z biegiem czasu – miasta i państwa. Rewolucja neolityczna doprowadziła do znaczącego wzrostu populacji oraz rozwój kultury materialnej i duchowej.

 1. Starożytność

Starożytność obejmuje okres od wynalezienia pisma do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 roku n.e. W tym czasie powstały wielkie cywilizacje, takie jak starożytny Egipt, Mezopotamia, Grecja czy Rzym. Te społeczeństwa wprowadziły liczne innowacje w dziedzinie nauki, technologii, sztuki i filozofii, które wpłynęły na dalszy rozwój ludzkości.

 1. Średniowiecze

Średniowiecze trwało od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. W ciągu tego okresu, Europa przeszła przez wiele przemian, zarówno kulturowych, jak i politycznych, w tym rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa, feudalizm i rozwój państw narodowych. W tym czasie również islamska kultura Złotego Wieku w świecie arabskim wpłynęła na rozwój nauki, medycyny, matematyki i filozofii.

 1. Odrodzenie

Odrodzenie było okresem od około XIV do XVII wieku, kiedy Europa doświadczyła odrodzenia kultury i nauki po średniowieczu. W tym czasie powstały liczne arcydzieła sztuki, literatury i architektury, a naukowcy, takich jak Kopernik, Galileusz czy Leonardo da Vinci, przyczynili się do rozwoju nauki i technologii. Odrodzenie również przyczyniło się do odkrywania nowych lądów i kształtowania początków globalizacji.

 1. Rewolucje naukowe i przemysłowe

Wiek XVII i XVIII przyniósł wiele rewolucji naukowych, które doprowadziły do zmiany paradygmatu w naukach przyrodniczych i społecznych. W tym czasie powstały podstawy nowoczesnej nauki, z takimi postaciami jak Isaac Newton czy John Locke. Rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się w XVIII wieku, doprowadziła do masowej industrializacji, urbanizacji i rosnącej zamożności społeczeństw zachodnich, ale także do problemów społecznych i środowiskowych.

 1. Wiek XX i współczesność

Wiek XX przyniósł wiele wydarzeń, które zaważyły na kształcie współczesnego świata, w tym dwie wojny światowe, zimną wojnę, rozprzestrzenianie się komunizmu i kapitalizmu, procesy dekolonizacji, a także rozwój technologii i globalizacji. W dziedzinie nauki i technologii miały miejsce takie osiągnięcia, jak teoria względności Einsteina, odkrycie DNA czy lądowanie na Księżycu. Współczesność to również czas wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, nierówności społeczne czy zagrożenia związane z rozwojem technologicznym.

Zakończenie

Dzieje ludzkości są bogate i złożone, obejmując różnorodne etapy ewolucji naszego gatunku, kultury i społeczeństw. Poprzez zrozumienie naszej przeszłości możemy lepiej zrozumieć, kim jesteśmy jako ludzie i jakie wyzwania stoją przed nami w przyszłości. Wiedza o historii daje nam narzędzia do refleksji nad naszymi wartościami, celami i działaniami, abyśmy mogli wspólnie budować lepszy świat i osiągać nowe sukcesy.


[1] Za: Ewą Polak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, s.36.

Dodaj komentarz